Үйлдвэрлэлийн барилга шинээр ашиглалтанд оруулав.

2014 оны 7 дугаар сарын 01. Үйлдвэрлэлийн барилга шинээр ашиглалтанд оруулж ажлын байрыг 30 хувиар, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 60 хувиар тус тус нэмэгдүүллээ.

12236501_937974252906260_792420979_o 12236659_937974222906263_316237357_o DSC_8796

Leave a Reply

Your email address will not be published.