Үйл ажиллагаа эхэлсэн он: 2005 он
Үндсэн чиглэл Ноолуур самнах
Байршил ХУД 3-р хороо үйлдвэрийн гудамж-50
Тоног төхөөрөмж БНХАУ
Ажилчдын тоо 86
Үйлдвэрийн хүчин чадал жилд 250-300 тн самнасан ноолуур
Үндсэн түүхий эд матриал Ямааны ноолуур
Түүхий эд бэлтгэл 21 аймаг
Бүтээгдэхүүний чанар стандарт MNS 3683:2007
Дотоодын харилцагчид Блю скай кашмер ХХК
Гоёо ХХК
Буян ХХК
Эцио форадори ХХК
Ханбогд кашмер ХХК
Гадаадын харилцагчид Германы “Micheal Dal grande”
Солонгосын “SAMWON ESTA”,
“South trading Limited”
Швейцарийн “JFM Speciality Fibres AG”
Английн “Sil Holding”
БНХАУ-ийн “ Зун Ен”, “Hebei”

Бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт

Шинжилгээний аргын стандарт Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Шинжилгээний үр дүн
MNS 3913:2007 Хялгас агууламж
/ Coarse hair content /
% 0,2
MNS 2949:2007 Хаг, хогт хольц
/ Waste dandruff/
% 0,5 ихгүй
MNS 1000:2007 Дундаж голч
/ Mean fibre diameter /
мкм 15,51—16,8
MNS 4054:2007 Дундаж урт
/ Mean fibre length/
мм 38 – 40
MNS 379:2007 Тослог
/ Grease content /
% 0,8 % ихгүй
MNS 2949:2007 Химийн ширхэгт буюу мяндас % 0,02
MNS 380:2007 Чийглэг
/ Moisture content /
% 15 % ихгүй