Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Хүн-Нийгэм-Байгаль дэлхийн харилцан уялдааг эрхэмлэх

  1. Хүн хүнээ хүндлэн дээдлэх
  2. Нийгмийн хөгжлийг бүтээлцэх
  3. Байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах
  4. Бүтээлч хандлага, нэгдмэл байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах